Kutatás, keresés, kiemelés

A leggyakoribb feladatok egyike, a víz alatti keresés és felszínre hozatal. Búvárként lakhelyünk vízeiben csak kötéltechnikák alkalmazásával, a vízfenék letapogatásával tudunk keresést folytatni, aminek alapvető sikere az elveszett tárgy pontos helymeghatározásán és fix pozícióján múlik.

A kereséshez kell egy felszíni biztosító és irányító búvár, valamint a kereső csapat. Számos keresési feladat tapasztalatával rendelkezünk.

Távolságok és irányok révén fontos rögzíteni az elmerülés helyszínét!
A keresést haladéktalanul meg kell kezdeni!

Folyóvíz esetén, vagy helytelenül kijelölt keresési zóna esetén a kutatómerülés nagy valószínűséggel sikertelen lesz.


Aktuális események:

Barlangi bújócska

Blogtár